onsdag 22 februari 2012

Lekfiske och nygammal skribent.

Jag har flera gånger fått en förfråga från Svenska Gäddklubben, om jag inte kunde skriva någon artikel till deras tidning Crocodile News. Jag har sagt ja, men på något sätt har det aldrig blivit av. Tidsbrist eller annat har kommit i vägen och det blev aldrig av, att jag fick ur det berömda fingret.

Igår kontaktade Felix Rimfrost mig igen och ställde frågan, om jag kunde tänka mig att ha en stående spalt i medlemstidningen, som kommer ut 4 gånger om året och jag tackade ja till detta erbjudande och vi ordnade upp det hela med deadlines mm.
Jag var med i början och hade med några artiklar i Crocodile News och det är mer än 15 år sedan, nu är det dags igen och jag tänker fortsätta med detta, så länge jag får.

Grunden till att jag då hoppade av var, att det mesta i tidningen kretsade runt Lödde Å, som var väldig het på den tiden och jag fann inte mycket i tidningen, som gynnade andra gäddfiskare i landet.

Hela syftet med SGK var och är, att lära ut etik, sprida kunskap, metoder, vatten, hur man sköter sin fångst mm och det fanns inte riktigt med på den tiden för 15 år sedan, men det har ändrad sig väsentligt och nu är alla med på tåget, så även jag igen.
En av mina artiklar var "Gäddfiske vid lektid" som blev uppskattat av många, en viktig artikel om  fisket under en period av året, var gäddan är ytterst sårbar och jag tänker faktiskt skriva om samma ämne i dagens inlägg.

Det är så viktigt att vi gör rätt hela tiden, när vi hanterar våra fiskar och det är ännu viktigare under tiden, var dessa långsträckta fiskar bär tunga romsäckar, fulla av framtidens små orange romkorn, som alla innehåller ett nytt liv i form av en gädda.

Gäddan är på tillbaka gång i många vattendrag och du har ett stort ansvar från det ögonblick du krokar din gädda, tills du återutsätter den igen, glöm aldrig det!
Vi ska veta att redan under vintern, har romsäckarna redan börjat att utvecklas så smått och de växer sig större, jo längre fram mot våren och lektiden vi kommer och jag ber om försiktighet redan vid denna tid.

Bilden togs snabbt efter fångsten, krokarna satt ytligt och den fick sin frihet direkt igen i samma hål. Det var tidigt på säsongen och hade den varit romstin, så hade jag inte hållt fisken på detta sätt, som pressar ihop romsäckarna.

Jag hade haft gäddan på en matta och mer än halva kroppen, hade fått ligga på mattan som stöd för romsäckarna, detta är en viktig procedur med en romstin fisk, men det är så lätt att glömma i krigets hetta!
Under lekperioden älskar gäddorna att komma in på grunda vatten och ett flötmete kan vara rätt melodi för att lura dem. Här fiskar jag med en död mört, som hela tiden knycktes in och gäddorna lekte runt tuvorna.

Det blev ett par mindre hanfiskar, men den stora honan höll sig undan, men efter leken fick jag troligen henne med en vikt av nästan 9 kilo och det är ingen dålig fisk i ett mindre vatten, med tanke på att hon var utlekt.
Du ser oftast vart gäddorna lekar på våren genom plaskande mm, men platser som denna med gles vass, lågt vatten och vart solen ligger på, är bra områden att söka av med exempelvis ett livebait eller ett par statiska deadbaits.

Oftast är det hanfiskarna, som tar dina beten i början, men sen tar andra tankar över och en större hona kan och vill reta upp sig över dina betens närvaro och dessa hugg missar du aldrig!

Hon hugger inte av hunger, utan av ren och skär ilska, det är hennes ända sätt att bli av med sitt problem och kan hon inte jag abort inkräktarna, så sväljer hon dem!
Så var det med denna gädda, en hel Sill ställdes mitt i lekplatsen, upp poppat ca 30 cm över bottnen och det tog flera timmar med en del virvlar och bleeps, som kom från fiskens utfall mot betet.

Till slut tröttnade gäddan och hugget blev ett skrikande larm och det skete med en hastighet, som hade gjord vilken karp som helst i sjön, grön av avundsjuka.
Under leken acceptera gäddorna varann och de lekar följa John under hela lekperioden, de följer till och med den större honan, som här tog min vita Rapala X - Rap wobblare.

Den mindre hanen fattade inget av det hela och ett par meter ut gick nästa hane runt och spanade in dessa tvås förhållanden, det var nästan, så att jag kunde ha håvat både dessa fiskar.
Men tiderna ändras och så snart hon har lekt färdigt, så vänder bilden sig till något helt annat. Nu vill hon vara i fred, men en del hanfisk förstår inte att kärleksakten är över och en del blir uppätna och en del får sig ett kärt minne av sin stora kärlek.

För tre dagar sedan, var det kärlek av högsta rang under buskarna och nu plötsligt är hon som förbytt...jag känner igen lite av detta i privatlivet också, vi män förstår oss inte på fruntimmer! Vi får förhoppningsvis inga köttsår eller blir uppätna, en sen lördagskväll, efter en stund i sänghalmen eller?

Fiska gärna efter lekgäddor, men se till att vårda dem på bästa sätt, genom att inte lyfta dem i onödan, det kan skada romsäckarna. Ta ur dina krokar och under tiden tar ni snabbt era foton och hon får gå tillbaka till det hon höll på med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar