lördag 5 april 2014

Missa inte Gäddans dag i Kronobäcks våtmark utanför Mönsterås!

Jag saxade denna artikel ur monsteras.se ett verkligen intressant ämne detta med gäddfabriker och de behövs, då gäddan är på tillbakagång i många vatten och inte bara i Kalmar sund och med tiden kanske man uppnår sitt mål, en gäddfabrik var annan mil längs Smålandskusten. 

Jag personligen tycker nog att man har ha flera fabriker för andra hotade arter som Abborre, Lake och kanske även Storsiken, som också har försvunnit i stort antal från Kalmar sund. Något måste göras i form av naturliga fiskodlingar, Sipggen, Skarvarna och framför allt de mer än 3000 Sälar som finns längs med Smålandskusten och någon skyddsjakt verkar det inte finnas.

Gäddans dag 2014

Gäddans dag är ett evenemang som startade på initiativ av miljökontoret våren 2012 och hålls vid Kronobäcks våtmark utanför Mönsterås. Tanken är att dagen ska vara årligen återkommande och ett tillfälle för alla naturintresserade att få information om framför allt det arbete som bedrivs när det gäller gäddans återhämtning i Kalmarsund, men även en del annat. Nu finns dagsprogrammet för Gäddans dag 2014 att ladda ned här till höger!
Logo_gäddansdag
Söndagen den 13 april är det återigen dags för Gäddans dag vid Kronobäcks gäddfabrik! 2014 års evenemang kommer att innehålla en blandning av natur och kultur. Kalmar Länsmuseum kommer att föreläsa om fiskens betydelse i den medeltida kosten samt bjuda på medeltidsmat vid klosterruinen. Sportfiskarna kommer att hålla i en föreläsning nere vid våtmarken och Linnéuniversitetet kommer att berätta om de senaste forskningsrönen vad gäller fisk. Dessutom kommer Oskarshamnsbygdens Fågelklubb samt Mönsterås och Ålem biodlarförening och ger en inblick i sina verksamheter. Tipspromenad för stora och små kommer som vanligt att finnas längs med vandringsleden och enklare kaffe/te med tilltugg kommer att erbjudas både vid klosterruinen och vid stora tältet vid våtmarken (Glöm inte kontanter!). Precis som vanligt alltså.
Inför årets Gäddans dag har vandringsleden runt våtmarken fått ett ordentligt lyft! Rejäla spänger över de blötaste områdena gör att du utan problem går torrskodd hela vägen. Det kan dock ändå vara en bra idé att ta på sig stövlar eller tåligare skor, eftersom det kan bli upptrampat under dagen. Även vattenståndet i våtmarken är avgörande för hur blött det blir i området, vilket är svårt att planera för.
Inför 2014 har Gäddans Dag fått en egen logotyp. Kul tycker vi!
Dagsprogrammet för Gäddans dag 2014 ser ut som följer:
10:00  Aktiviteterna startar och stationerna är bemannade.
11:00  Föreläsning om fiskens betydelse i kosten förr i tiden - Peter Danielsson, Kalmar läns museum (stora tältet, station 3)
13:00  Föredrag om Sveriges effektivaste gäddfabrik, Kronobäcks våtmark – Olof Engstedt, Sveriges fiskevårds- och sportfiskeförbund (stora tältet, station 3)
15:00  Föreläsning om fiskens betydelse i kosten förr i tiden - Peter Danielsson, Kalmar läns museum (stora tältet, station 3)
16:00  Gäddans dag avslutas
Station 1 – Kalmar läns museum lagar och bjuder på mat tillagad på medeltida vis samt berättar om Kronobäcks historia. Kl 10:00-16:00.
Station 2 – Mönsterås-Ålem biodlarförening berättar om biodling. Kl 10-15.
Station 3 – Stora tältet, se föreläsningstider ovan. Här finns även fika och grillkorv att köpa(glöm inte kontanter). Tipspromenaden börjar vid stora tältet och följer slingan förbi station 4, 5 och 6. Ifyllda tipslappar och utvärderingar lämnas in i fiket vid klosterruinen.
Station 4 – Linnéuniversitetet berättar om de senaste forskningsrönen kring gädda och andra fiskarter. Här kommer det under dagen även finnas möjlighet att titta på levande gäddor på närmare håll, och kanske även andra arter. Kl 10:00-15:00.
Station 5 - Prova på att skåda fågel med experter från Oskarshamnsbygdens fågelklubb. Kl 10:00-15:00.
Station 6 - Lär dig mer om våtmarken och dess funktion. Mönsterås kommun informerar om hur våtmarken fungerar och sköts. Kl 10:00-16:00
Av kartan nedan framgår var stationerna ligger och var man kan köpa fika. Vid stora tältet (station 3) kommer det även finnas grillad korv att köpa. Elförsörjningen är knapphändig i våtmarken så det är kontanter som gäller.
Karta Gäddans dag 2014
Karta över våtmarksområdet.
Denna sida hittar du enklast via adressen www.gäddansdag.se.
Varmt välkomna den 13 april!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar